Ammatillinen peruskoulutus

  Peruskoulun jälkeen voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon. Perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen.
 Ammatilliset perustutkinnot ovat kaikki kolmivuotisia (120 opintoviikkoa) sisältäen työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa.

  Luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmasta valmistuu:

  Luonto-ohjaaja
  Luonnonvaratuottaja
  Luonto- ja ympäristöneuvoja
  Ympäristönhoitaja

  Lähde: Koulutusopas

  Muokattu 5.8.2013 13.29