OPETTAJILLE

Tuottava Tuohi – toiminnallinen opetuspaketti

Tuottava Tuohi -opetuspaketti koostuu tietokoneella pelattavasta Tuottava Tuohi -metsänhoitopelistä ja sitä tukevasta Metsäwiki -oppimateriaalista. Lisäksi paketti sisältää aineiston maastossa järjestettävää tiedon syventämistä varten sekä loppukokeen.

Miksi tämä on tehty?

Opetuspaketti toteuttaa erityisen hyvin yläkoulun biologian- ja maantiedon opetussuunnitelmaa. Oppilaat oppivat mm. tunnistamaan kasvi-, eläin- ja sienilajeja sekä ymmärtävät niiden merkityksen metsän monimuotoisuuden ja talouden kannalta. He ymmärtävät luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet ja tutustuvat nykyaikaiseen ja sertifioituun suomalaiseen metsänhoitoon.

Peli oppimisympäristönä on nuoria kiinnostava ja helposti omaksuttava oppimistapa. Pelin kasvatusidea on ongelmaperusteisessa oppimisessa, jonka mukaan tosielämän ongelmien ratkominen tuottaa opitulle paremman käyttöarvon kuin perinteinen opettaminen.

Tekemällä oppiminen

Konseptin mukaan oppiminen perustuu tekemällä ja kokemalla oppimiseen. Aluksi oppilaat pelaavat nuorille suunnattua metsänhoitostrategiapeliä, jonka jälkeen pelissä koettuja asioita ja ongelmia käydään läpi metsäkohteella. Lopuksi opituista asioista järjestetään vielä koe, jolla mitataan opitut asiat.

Opetuspaketin mukaisen tapahtuman voi toteuttaa opettaja yksin tai avuksi voi kysyä paikallista 4H-toiminnanjohtajaa tai metsätoimihenkilöä.

Tuottava Tuohi -esite.pdf
Opetuspaketin sisältö.pdf
Tuottava Tuohi-koe.pdf
Tuottava Tuohi-koe vastaukset.pdf