Ammattikorkeakoulutus

  Kuva: Sampo Pasma

  Ammattikorkeakouluopintoihin käy pohjakoulutukseksi lukio tai ammatillinen koulutus. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaa  päätoimisesti opiskellen  3 ½ – 4 vuodessa.

  Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelmasta valmistuu metsätalousinsinööri.  

  Metsätalousinsinööri työskentelee yleensä erilaisissa asiantuntija-, työnjohto-, esimies-, koulutus-, neuvonta- ja suunnittelutehtävissä sekä monenlaisissa projekteissa. Hän tuntee metsä- ja puutalouteen liittyvän tehtäväkentän kokonaisuudessaan puuntuotannosta ja puiden korjuusta lähtien.

  Tavallisimpia ammattinimikkeitä ovat markkinointi- ja myyntipäällikkö, tuote- ja vientipäällikkö, myynti- ja vienti-insinööri, kuljetuspäällikkö, metsäsuunnittelija, toiminnanjohtaja, tuotekehitysinsinööri ja tiedottaja. Metsätalousinsinööri voi toimia myös yrittäjänä.

  Lisätietoja ja videoita:
  Opintoluotsi
  Metsä puhuu, ammatin esittely ja video

  Muokattu 5.8.2013 15.03