Bioenergia

    Kuva: Petteri Nissinen

    Bioenergialla tarkoitetaan biomassasta saatavaa sähkö- ja lämpöenergiaa. Suomessa bioenergiaa tuotetaan metsistä ja pelloilta saatavista polttoaineista sekä esimerkiksi joistakin jätteistä ja teollisuuden sivutuotteista. Suurimmat bioenergian lähteet ovat turve ja puupolttoaineet.

    Lisätietoa:

    Bioenergia: Tietoa bioenergiasta

    Muokattu 8.7.2016 14.17