Pihkan valutuksella lisätuloja metsätilalle

  Suomalaiset metsät tarjoavat useita mahdollisuuksia elinkeinonharjoittamiseen. Perinteisesti, ja edelleenkin taloudellisesti tärkeimpänä metsien käyttömuotona voidaan pitää ainespuun (tukki- ja kuitupuu) tuottamista metsäteollisuuden tarpeisiin. Kiinnostus metsästä saataviin muihin raaka-aineisiin on kuitenkin lisääntynyt koko Euroopassa. Pihkan juoksuttaminen edustaa tällaista uudenlaista metsiemme mahdollisuutta. Pihkaa käytetään lääkinnällisiin tarkoituksiin tai luontaishoitotuotteiksi. Pihkavoiteiden on osoitettu sopivan palovammojen, haavojen ja tulehdusten hoitoon.

  Pihkaa juoksutetaan aktiivisesti tekemällä puihin viiltoja kalanruotoa muistuttavaan kuvioon.  Elävien puiden vaurioittaminen toistetaan viikoittain (1-3 krt/vko), ja edelleen menettelyä toistetaan kasvukauden ajan (keskimäärin 10-13 viikkoa).Tämän tutkimuksen koemetsiköt sijaitsevat Rovaniemen seudulla. Metsätyyppi kuivahkon kankaan (EMT) mäntyvaltainen sekametsiä. Puusto olisi heti päätehakattavissa, mäntykoepuita 90 kpl. Pihkatuotos oli keskimäärin 427,5 g mäntypuuta kohti. Suurin puukohtainen tuotos oli 913 g ja pienin 150 g.

  Tutkimuksessa pihkan juoksuttamisen kannattavuus määritettiin yksinkertaisesti siten, että pihkan juoksuttamisesta saatavien tulojen arvosta vähennettiin tuotantokustannusten arvo. Tulokset osoittivat pihkan juoksuttamisen olevan liiketaloudellisesti kannattavaa. Esimerkiksi, jos pihkaa valutetaan kolmena peräkkäisenä vuotena on nettotulojen arvo melkein 7 000 € /ha.

  Linkistä pääset tutustumaan tarkemmin tutkimukseen:
  Opinnäytetyö, Helena Pahkala
  Metsien monipuoliset mahdollisuudet, Anssi Ahtikoski
  Kuusenpihkavoiteen vaikutukset haavan paranemisessa, Duodecim-lehti

  Muokattu 31.7.2013 13.07