Hakkuut

  Hakkuilla tarkoitetaan puiden kaatamista ja korjaamista pois metsästä. Hakkuita tehdään yleensä joko harvennus- tai päätehakkuina. Taimikonhoidon jälkeen metsänkasvua pyritään parantamaan oikea-aikaisilla kasvatushakkuilla. Viimeisenä toimenpiteenä talousmetsän kierrossa tehdään uudistushakkuu. Uudistus- eli päätehakkuun toteutustapa määrää sen millä keinoilla alueelle aletaan muodostamaan uutta metsää. Metsätyypin, kasvatettavan puulajin, metsän kehitysluokan ja metsänkorjuuolosuhteiden mukaan määräytyy mihin aikaan ja minkälaisella voimakkuudella kukin hakkuu tehdään.

  Kuva: Mika Rantaharju

  Puukauppaa toteutetaan nykyään kahdenlaisella tavalla. Näiden tapojen mukaan määräytyy myös kuinka metsä tullaan hakkaamaan. Pääosa puusta myydään pystykauppoina joissa puunostaja ostaa puut metsänomistajalta niiden ollessa vielä pystyssä, tämän jälkeen ostaja hakkauttaa metsän. Yleisimmin pystykauppa kohteissa hakkuut ja puiden korjuu toteutetaan monitoimikonetta ja metsätraktoria käyttäen.

  Metsänomistaja voi myös myydä puunsa niin sanotulla hankintakaupalla jossa hän hakkaa metsän itse. Yleisimmin hankintakaupassa puut kaadetaan moottorisahalla ja metsänomistaja ajaa maataloustraktorin metsäkärryllä puut pois metsästä, jotkut metsänomistajat saattavat käyttää hakkuisiin omaa monitoimikonettaan.

  Nykyisin käytössä oleva metsänkasvatusketju on yleisimmin seuraavanlainen:

  päätehakkuu -> maanmuokkaus -> metsänuudistaminen -> taimikonhoito-> ensiharvennus-> toinen harvennus-> (kolmas harvennus)-> uusi päätehakkuu

  Lisätietoja:

  Metsäkeskus: Harvennukset

  Metsäkeskus: Uudistushakkuut

  Muokattu 23.6.2016 9.01