Jatkuvakasvatus eli eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus

    Jatkuva kasvatus soveltuu parhaiten kuusimetsiin koska Suomen puulajeista kuusi kestää parhaiten varjostusta. Tämän vuoksi sen kasvattaminen eri-ikäisrakenteisessa metsässä on mahdollista, sillä alikasvoksena kasvaneet puut elpyvät nopeasti kasvuun varjostavan puukerroksen kaatamisen jälkeen.

    Kuva: Anne Annala

    Lisätietoa:
    Stora Enso: Jatkuva kasvatus

    Muokattu 5.7.2016 10.01