Jokamiehenoikeudet

  Suomen laajoissa metsissä on mukava harrastaa retkeilyä ja muita aktiviteetteja, joihin jokamiehenoikeudet antavat hienon mahdollisuuden. Jokamiehenoikeudet antavat mahdollisuuden kaikille Suomessa oleville käyttää luontoa riippumatta siitä, omistaako alueen yksityinen vai valtio.
  Jokamiehenoikeuksien puitteissa tapahtuvaan toimintaan ei tarvita maanomistajan lupaa tai erillistä maksua. Jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaalaisia.

  Kuva: Anne Annala

  Jokamiehenoikeudet lyhyesti

  Saat:
  •    liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta;
  •    oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua – voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin;
  •    poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia;
  •    onkia ja pilkkiä sekä
  •    veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

  Et saa:
  •    aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille;
  •    häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia;
  •    häiritä poroja ja riistaeläimiä;
  •    kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja,   sammalta tms. toisen maalta;
  •    tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta;
  •    häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla;
  •    roskata ympäristöä;
  •    ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa ja
  •    kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.

  Metsähallitus: Jokamiehenoikeudet
  Ympäristöministeriö: Jokamiehenoikeudet

   

  Muokattu 5.7.2016 14.30