Karukkokankaat

    Kuva: Mika Rantaharju

    Karukkokankaat ovat kasvupaikkoina hyvin karuja. Niiden pohjakerroksessa kasvaa jäkäliä ja puustona on kitukasvuisia mäntyjä. Metsätalouskäyttö on karukkokankailla vähäistä.

    Lisätietoa:
    Metla: Metsätyypit/karukkokankaat 

    Muokattu 19.7.2016 11.23