Kasvatushakkuut

  Kasvatus- eli harvennushakkuissa metsästä poistetaan puustoa, jotta jäävien puiden kasvuolosuhteet parantuisivat. Puut tarvitsevat valoa, ravinteita sekä tilaa kasvamiseen. Näiden määrää saadaan lisättyä harvennushakkuiden avulla. Suurin osa metsistä hakataan yhden tai kahden harvennushakkuun sekä päätehakkuun muodostamalla kasvatusvaihtoehdolla.

  Ensiharvennus

  Ensiharvennus on taimikonhoidon jälkeen seuraava metsänhoidon vaihe. Ensiharvennus on nimensä mukaan ensimmäinen harvennus josta saadaan tuloa. Ensiharvennuksen ansiosta kasvatettavat puut kasvavat nopeammin ja paremmin, joten toisella harvennuskerralla saadaan  parempi tuotto kuin ilman ensiharvennusta.

  Kuva: Eerojuhani Laine

  Toinen ja kolmas harvennus

  Toinen harvennus tehdään 15-25 vuoden kuluttua ensiharvennuksesta.  Toisen harvennuksen tavoitteena on lisätä kasvatettavien puiden järeyttä poistamalla pienempiä syömästä ravintoa. Toisella ja kolmannella harvennuskerralla saadaan kerättyä jo tukkipuutakin, joten tuotto on korkeampi kuin ensiharvennuksessa. Harvennukset ajoitetaan oikein tarkastelemalla harvennusmalleja sekä itse puustoa.

  Männyn kasvatuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan kolmen harvennuksen mallia, mutta kuusen kasvatuksessa riittää kaksi harvennuskertaa, koska kolmas harvennus ei lisää kasvatuksen kannattavuutta.

  Lisätietoa:
  Metsäkeskus: Harvennukset

  Muokattu 23.6.2016 8.52