Ekologisesti kestävä keruu

    Toimintamalli joka pyrkii säilyttämään luonnon monimuotoisuuden sekä sopeuttamaan ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan hyödynnettäviin luonnonvaroihin sekä luonnon sietokykyyn. Kestävä keruu tehdään luonnon monimuotoisuus huomioiden. Kaupallisesti hyödynnettävät keruukasvit ovat yleisinä esiintyviä kasvilajeja; harvinaisia lajeja ei oteta keruun piiriin.

    Keruutoiminta ohjataan laajoille alueille huomioiden eri alueiden luontaiset kasvuolosuhteet. Kasvuolosuhteita voidaan myös parantaa jolloin satotaso nousee ja tuotanto on taloudellisesti kannattavampaa ja myös ekologisesti kestävämpää.

    Kestävyyttä tukee myös keruuteknologioiden kehitys tehokkaampaan suuntaan sekä kerääjien koulutus ja neuvonta. Keruumenetelmissä huomioidaan erityisesti kasvikohtainen uusiutuvuusväli.  Keruuohjeistuksen laadinnassa tukeudutaan ajantasaiseen tutkimustietoon jota on saatavilla jo muutamien kasvien osalta.

    Tästä linkistä keruuoppaaseen

    Muokattu 5.8.2013 12.24