Kirjanpainaja

  Kirjanpainaja, Ips typographus on noin puolen sentin mittainen kaarnakuoriainen, joka elää ja lisääntyy tukkipuukokoisissa kuusissa kaarnan alla. Se on taloudellisesti merkittävin kuusta vioittava runkotuholainen. Kirjanpainajan iskemän voi tunnistaa hienosta ruskeasta purusta rungon tyvellä tai pinnalla kirjanpainajan pienten sisäänmenoreikien ympärillä. Joskus iskeytymät aiheuttavat runsasta pihkavuotoa kuusen yrittäessä puolustautua tuholaista vastaan. Kirjanpainajien tappamasta puusta kuori irtoaa suurina kappaleina.

  Kirjanpainajat katkaisevat puiden nestevirtauksen ja heikentävät samalla puun puolustautumiskykyä. Puut kuolevat, jos syömäkuvioita on laajasti puun rungon ympäri. Kirjanpainajien mukana puihin tulee myös sinistäjäsieniä, jotka osallistuvat yhdessä hyönteisen kanssa puun tappamiseen.

  Tavallisesti kirjanpainajat tappavat vain yksittäisiä avohakkuualueen reunapuita, mutta niiden kannat voivat myrskytuhoalueilla räjähdysmäisesti lisääntyä, jonka seurauksena ne voivat tappaa puita ryhmittäin ja tappaa samalla myös elinvoimaisempia puita. Etelä-Ruotsissa vuoden 2005 myrskytuhojen jälkeen kirjanpainajatuhot ovat kuivattaneet noin 4 miljoonaa m³ kuusikoita. Laajoista myrskytuhoja seuranneista kirjanpainajaepidemioista on useita esimerkkejä myös Keski-Euroopasta ja Venäjältä.

  Keskeinen kirjanpainajien torjuntakeino on tuoreen, kuorellisen kuusipuutavaran ja tuulenkaatojen kuljettaminen metsästä pois ajoissa ennen hyönteisten lisääntymistä. Ellei puiden poistaminen ole mahdollista tulisi puutavara käsitellä kasvinsuojeluaineilla tai kuoria, peittää tai sadettaa kahden kuukauden ajan kesäkuun alusta lukien. Pystyyn kuolleet puut eivät enää ole kirjanpainajakuoriaiselle mieluisia, vaan ne ovat kasvupaikkoja kirjanpainajakuoriaisen luontaisille vihollisille. Tällaisten puukaupallisesti arvottomien puiden poistamista tulee välttää. Ne voivat jäädä rikastuttamaan metsäluontoa.

   Kuvamateriaalia ja lisätietoa osoitteessa: Luke

   

  Muokattu 5.7.2016 12.26