Korkeakoulutus

    Luonnonvara-alaa voi opiskella korkeakouluissa ylioppilastutkinnon tai jonkin muun soveltavan tutkinnon suorittaneet. Suomessa ei vielä ole itsenäisiä opintokokonaisuuksia luonnontuotealalla, mutta alaa voi opiskella muihin opintoihin yhdistettynä.  Tämä onnistuu esimerkiksi maatalous-, metsä- ja luonnontieteiden opinnoissa. Myös kemia ja prosessitekniikka voivat liittyä luonnontuotealan opintoihin.

    Koulutuksen kysyntä on kasvussa ja uusia ammattikorkekoulutasoisia opintoja ollaan kehittämässä.

    Lähde:
    Luonnon.fi

    Muokattu 5.8.2013 13.32