Kuivahkot kankaat

    Kuivahkot kankaat ovat kasvupaikkana jo varsin karuja; niiden kenttäkerros koostuu pääosin varvuista kuten puolukasta ja mustikasta. Pohjakerroksessa esiintyy seinäsammalta ja jäkäliä. Jäkälien määrä lisääntyy mitä pohjoisemmaksi mennään. Puusto on miltei kokonaan mäntyä mutta sekapuina esiintyy hieman hieskoivua ja kuusta.

    Kuva: Anne Annala

    Lisätietoa:
    Metla: Kuivahkot kankaat 

    Muokattu 23.6.2016 8.30