Lehdot

     

    Lehdot ovat kasvupaikoistamme ravinteikkaimpia ja niiden kasvillisuus on kaikkein rehevintä. Kenttäkerroksen lajeista runsaimpia ovat erilaiset ruohot ja sanikkaiset, puusto muodostuu pääosin lehtipuista mutta myös kuusta kasvaa jonkin verran. Lehtojen metsätalouskäyttö on varsin vähäistä sillä suurin osa lehdoista on raivattu pelloiksi joten niitä ei ole enää kovin paljoa. Nykyisin pienet lehtolaikut on rauhoitettu metsälain 10§ nojalla.

    Kuva: Anne Annala

    Muokattu 7.7.2016 10.20