Lehtomaiset kankaat

  Lehtomaiset kankaat ovat lehtojen jälkeen toiseksi rehevimpiä kasvupaikkoja. Niillä esiintyvät kasvit eivät ole kasvupaikan suhteen aivan yhtä vaativia kuin lehtojen kasvit, mutta kenttäkerroksessa esiintyy pääosin ruohoja ja puusto koostuu lehtipuista ja kuusesta. Metsätalouskäytössä lehtomaiset kankaat ovat varsin hyviä kasvupaikkoja, koska niillä puusto kasvaa järeäksi varsin nopeasti.

  Lehtomainen kangas

  Kuva: Anne Annala

  Lisätietoa:

  Metla: Metsätyypit/lehtomaiset kankaat 

  Muokattu 23.6.2016 8.29