Luonnontuoteala

  Kuva: Mika Rantaharju

  Metsä työllistää koko ajan kasvavan joukon joko suoraan tai välillisesti luonnontuotealalla työskenteleviä. Läheskään kaikkiin tehtäviin ei ole tarkkaa koulutusta ja alalle työllistymisessä usein ratkaisee kiinnostus ja halu toimia luonnontuotteiden parissa.

  Alalla työskentelee muun muassa tutkijoita, luonnontuotteiden kerääjiä ja jalostajia sekä matkailualan työntekijöitä. Luonnontuoteala on monipuolinen ja tarvitsee myös muiden alojen osaajia.

  Alan kehittymisen ja kiinnostuksen myötä myös koulutustarjonta on lisääntynyt. Peruskoulutus- ja kurssipuolella on jo nyt paljon valintamahdollisuuksia ja tulevaisuudessa myös alan korkeakoulutasoinen koulutus on mahdollista.

  Lähteet:
  luonnon.fi

  Lisätietoa:
  luonto ja ympäristöopetus
  Arktiset Aromit

  Muokattu 5.8.2013 13.06