Luontainen uudistaminen

  Kuva: Anne Annala

  Luontaisessa uudistamisessa uudistuskypsä metsä hakataan harvaan asentoon, joka takaa uudelle metsälle otolliset kasvuolosuhteet. Männynuudistusaloilla jätettävät puut ovat niin sanottuja siemenpuita. Nämä puut ovat alueen parhaita yksilöitä, joiden tuottamista siemenistä nousee alueelle mahdollisimman elinvoimainen taimikko. Siemenpuita jätetään yleensä 50 – 150 kpl/ha.

  Kuusen uudistusaloilla voidaan tehdä niin sanottu suojuspuuhakkuu, mikäli luontaisesti syntyneitä kuusentaimia on riittävästi. Suojuspuuhakkuussa alueelle jätetään muutamia siementäviä kuusia, sekä huomattavasti enemmän koivuja jotka varjostavat ja suojaavat kuusentaimia hallalta ja liialliselta auringonvalolta.

   

  Lisätietoa:
  Metsäkeskus: Luontainen uudistaminen

  Muokattu 7.7.2016 11.15