Maanmuokkaus

  Kuva: Eerojuhani Laine

  Metsämaa vaatii uudistushakkuun jälkeen yleensä maanmuokkauksen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaivinkoneen kauhalla tai metsätraktorin perässä vedettävän äkeen avulla tuodaan näkyviin humuskerroksen peittämä kivennäismaa, jossa puun taimilla ja siemenillä on paremmat kasvuedellytykset. Käytössä olevia muokkausmenetelmiä ovat äestys, laikutus, mätästys, auraus ja kulotus.

  Erilaisille metsätyypeille on olemassa parhaiten niille soveltuvat muokkaustavat jotka määräytyvät paikan ravinteisuuden ja vesitalouden mukaan. Oikealla muokkausmenetelmällä uusi metsikkö saadaan kasvamaan mahdollisimman hyvin.

   

  Pääsääntöisesti muokkaukset tehdään seuraavalla jaottelulla:

  Äestys: Kuivan ja kuivahkon kankaan männyn uudistusalat, tuoreenkankaan kuusen viljelyalat,  Äestys maksaa noin 200 eur/ha

  Laikutus: Kuivahkon ja tuoreenkankaan männiköiden viljelyalat, Laikutus maksaa noin 300 eur/ha

  Mätästys: Tuoreiden ja lehtomaisten kankaiden viljelyala, Mätästys maksaa noin 300 eur/ha

  Kulotus: Tuoreiden ja lehtomaisten kankaiden viljelyalat, Kulotus maksaa noin 1500 eur/ha

  Lisätietoja:
  Metsä verkko: Maanmuokkaus
  Metsäteho: Maamuokkauksen koulutusaineisto vihko

  Muokattu 7.7.2016 11.13