Metsäenergia

  Metsistä saadaan uusiutuvaa ja ympäristöystävällistä energiaa, jonka käyttöönottoa on mahdollista tehostaa jatkuvasti. Metsäenergian käyttö on Suomessa maailman kärkeä. Perinteisesti metsästä on saatu lämpöenergiaa kotitalouksien lämmittämiseen erilaisissa tulisijoissa kuten takoissa poltettavan puun avulla. Nykyään puuta ja muita uusiutuvia energianlähteitä käytetään myös kaupunkien lämmittämiseen kaukolämmön avulla sekä sähköntuotannossa. Energiatuotantoon käytettävää puuta voidaan kerätä suoraan metsähakuista (klapit, halot sekä erilaiset haketukseen menevät osat kuten latvusmassa, kannot ja rankahake.) Sitä syntyy myös metsäteollisuuden tuotannon sivutuotteina, esimerkiksi sahoilta ja paperiteollisuuden tehtailta tuleva kuori ja sahanpuru.

  Erilaisia energiapuujakeita:

  Kuva: Anne Annala

  Klapi ja halko

  Perinteisissä tulisijoissa käytetään yleensä joko klapeja tai halkoja. Halot ovat noin metrin mittaisia pitkittäissuuntaan halkaistuja polttopuita. Klapi on samalla tavalla halkaistu mutta vain 50 – 25 cm pitkä polttopuu. Näitä jakeita voidaan hyödyntää sellaisenaan. Useimmiten puu varastoidaan ja kuivatetaan halkoina.

  Hake

  Hake on leikkaamalla pienennettyä puuta jonka palakoko on yleensä noin 0,5 – 3 cm. Sitä tehdään teollisuuden sivutuotteista, hakkuutähteistä ja pienestä kokopuusta ja karsitusta rangasta. Haketta käytetään yleensä kaukolämpöä tuottavissa suurissa voimaloissa mutta myös omakotitaloja ja maatiloja voidaan lämmittää pienemmillä hakkeenpolttoon soveltuvilla lämmityskattiloilla.

  Murske on muulla tavoin kuin leikkaamalla pienennettyä puuta. Mursketta valmistetaan usein kannoista ja juurakoista. Suuret lämpö- ja voimalaitokset hyödyntävät kantomursketta polttoaineena.

  Muita puuperäisiä polttoaineita ovat esimerkiksi Pilke, Puupelletti ja puubriketti.

  Lisätietoa:

  Energiateollisuus; metsäenergia

  Muokattu 7.7.2016 9.38