Kasvupaikkatyypit

  Kaikki metsät eivät ole samanlaisia, eivät edes Suomessa niinpä niiden jaotteluksi on ollut tarpeellista kehittää järjestelmä jolla metsät erotellaan toisistaan. Suomen metsät jaotellaan kasvupaikkatyyppeihin joiden alaluokkina on erilaisia metsä- ja suotyyppejä. Metsä ja suotyyppien luokittelu perustuu alueella esiintyvään kasvillisuuteen sillä eri kasvit ovat kasvupaikka vaatimuksiltaan erilaisia. Kivennäismaiden kasvupaikkoja ovat lehdot, lehtomaiset kankaat, tuoreet kankaat, kuivahkot kankaat, kuivat kankaat ja karukkokankaat. Suotyyppejä ovat rämeet, korvet, nevat, letot ja erilaiset luhdat.

  Kasvupaikalla tarkoitetaan kaikkia metsään ja sen kasvillisuuteen vaikuttavia ympäristötekijöitä. Ympäristötekijöistä merkittävimmät ovat ilmasto ja maaperä, mikäli yhtäkin ympäristötekijöistä muutetaan, muuttuu koko kasvupaikan rakenne ja näin ollen myös kasvupaikkatyyppi.

  Suomen metsämaat eivät ole erityisen ravinteikkaita. Metsämaiden pinta-ala jakauma on seuraavanlainen:

  lehdot ja lehtomaiset kankaat 15 %

  tuoreet kankaat 31 %

  kuivat ja karut kankaat, karukkokankaat 31 %

  rehevät suot 9 %

  karut suot 14 %.

  Lisätietoa:

  Metsäverkko: metsä- ja suotyypit 

  Metla: metsätyypit

  Muokattu 7.7.2016 10.19