Viljely

  Viljelyssä uusi puusukupolvi saadaan aikaan joko istuttamalla tai kylvämällä. Istuttaminen tehdään pääosin miestyönä istutusputkea apuna käyttäen, mutta myös maanmuokkauskoneisiin yhdistettyjä istutuskoneita on käytössä. Kylvössä siemenet laitetaan maahan joko koneellisesti tai miestyönä kylvökannua tai pulloa käyttäen. Kylväen uudistetaan yleisimmin vain männiköitä ja jonkin verran koivikoita; kuusen kohdalla menetelmän ei ole todettu tuovan hyvää lopputulosta.

  Istutuksessa käytettäviä taimimääriä:

  Kuva: Uittokalusto Oy / Vesa Pölönen

  Mänty 2000 – 2500 tainta/hehtaari
  Kuusi 1800 – 2000 tainta/hehtaari
  Rauduskoivu 1600 tainta/hehtaari

  Kylvössä käytettäviä siemenmääriä:

  Käsikylvömännyn uudistusala 4000 kylvökohtaa: Vaatii hehtaarille noin 300 grammaa siemeniä joiden itävyysprosentti on 80 – 90 %. Tällöin jokaiseen kylvökohtaan laitetaan keskimäärin 15 siementä.

  Koneellinen kylvö: Hehtaarille tarvitaan noin 400 grammaa siemeniä joiden itävyysprosentti on 80 – 90 %

  Lisätietoja:

  Tapio: Siementen säilytys- ja kylvöohjeet
  Suomen Metsäkeskus: Taimikon perustaminen

  Muokattu 23.6.2016 8.44