Metsätalous

  Metsätaloutta voi opiskella kaikilla opintoasteilla, lyhyistä kursseista aina yliopistoon saakka. Työtehtävät voivat olla hyvinkin erilaisia työnantajasta riippuen.

  Kuva: Oskari Simonen

  Tunnetuimpia työnantajia metsäalalla ovat metsätalousyritykset, metsäkoneyritykset, metsäteollisuusyritykset, metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset, valtion hallinto, Metsähallitus, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja järjestöt.

  Ammateista tunnetuimpia  puolestaan ovat metsuri, metsäkoneenkuljettaja, hakkurinkuljettaja, kuljetusesimies, hankintaesimies, metsänhoitoesimies, metsänhoitaja, metsänhoitopäällikkö, metsäneuvoja, toiminnanjohtaja, metsäsuunnittelija, metsäalan tutkija, puutavara-auton kuljettaja ja metsätalouden harjoittaja.

  Lisätietoja:
  Opintoluotsi

  Muokattu 5.8.2013 14.03