Metsätiet

  Metsätiet ovat tärkeä osa nykyaikaisen metsätalouden toimintaa. Puun kuljettaminen maastossa metsätraktorilla on kallista joten metsäkuljetuksen määrää on pyritty minimoimaan mahdollisimman tiheällä metsätieverkostolla. Nykyisin miltei kaikki puu siirretäänkin tehtaille autokuljetuksilla.

  Metsissä on monen tasoisia ja kokoisia metsäteitä kuten talvi-, varsi-, alue- ja runkoteitä. Se minkälainen tie on alueelle sopivin riippuu tien käyttötarkoituksesta, käytön määrästä ja siitä millaiselle alueelle tie tehdään. Uusien teiden rakentamisen tarve on kokoajan laskemassa, mutta metsäteiden kunnostus ja ylläpito vaativat jatkuvasti työtä. Suomessa valtio tukee sekä uusien teiden tekemistä että teiden perusparannustoimintaa. Yleensä metsäteitä ei tehdä yksittäisten metsänomistajien toimesta vaan niiden kustannuksiin osallistuvat kaikki tien vaikutuspiirissä olevat tilat.

  Metsäkanalinnut viihtyvät keväisin metsäautoteiden varsilla. Kuva: Anne Annala

  Lisätietoa:

  Metsäkeskus: Metsäautotiet

   

   

  Muokattu 5.7.2016 12.29