Metsät ja metsätalous Suomessa

  Metsätaloudella tarkoitetaan metsänkäyttöä ja hoitoa, joka tähtää taloudelliseen tuottoon. Perinteisesti metsätalouden toimenpiteet ovat olleet puun kasvatukseen liittyviä toimia, mutta metsien taloudellinen merkitys korostuu metsien moninaiskäytössä. Monikäyttö sisältää puusta saatavien tuotteiden lisäksi marjat, sienet, yrtit, riistan sekä kalastuksen ja aineettomia hyötyjä tuovan virkistyskäytön. Metsä työllistääkin suuren joukon myös muilla kuin metsäsektorin aloilla työskenteleviä ihmisiä.

  Turkansaaren ulkomuseo
  Kuva: Mika Rantaharju

  Tunnetuin metsistä saatava hyödyke on metsänkasvatuksesta saatava puutavara. Tämän lisäksi metsät ja luonto tarjoavat valtavan määrän erilaisia luonnontuotteita kuten marjoja, sieniä ja erilaisia yrttejä. Ehkä vähiten tunnettuja, mutta hyvin tärkeitä ovat luonnon tuottamat aineettomat hyödyt kuten metsäretken tuottama mielihyvä ja sen stressiä poistava vaikutus.

  Tulevaisuudessa Suomen kilpailukyky metsäsektorilla tulee perustumaan  metsän kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen korkean osaamisen ja teknologia avulla. Uudet innovaatiot ja perinteisten hyödykkeiden kehittäminen on tärkeää ja vaatii hyvin koulutettuja ja motivoituneita osaajia.

   

  Muokattu 7.7.2016 9.41