Muu bioenergia

  Muu bioenergia

  Suoraan luonnosta saatavia bioenergian lähteitä ovat puun lisäksi esimerkiksi turve ja ruokohelpi. Näitä tuotteita poltetaan yleensä yhdessä puupolttoaineen kanssa. Lisäksi energiaa saadaan jossain määrin erilaisten yhdyskuntajätteiden ja teollisuuden sivutuotteiden polttamisesta. Muista biopolttoaineista maanlaajuisesti merkittävänä voidaan pitää turvetta; muut ovat alueellisesti merkittäviä.

  Turve

  Turpeen notosta voi olla maanomistajille taludellista hyötyä sillä energiayhtiöt vuokraavat tai ostavat maanomistajilta turpeen nostoon soveltuvia maita. Turve on luokitellaan hitaasti uusiutuvaksi energianlähteeksi, sen uusiutumisajaksi on laskettu noin 2000-3000 vuotta eli sen uusiutuminen on varsin hidasta.

  Lisätietoja:

  Energiateollisuus; turve 

  Muokattu 5.7.2016 11.29