Poronhoito ja metsätalous

  Poronhoito ja metsätalous ovat molemmat merkittäviä ja perinteisiä metsien käyttäjiä Pohjois-Suomessa. Kummankin elinkeinon harjoittaminen vaikuttaa toisiinsa. Lähes kaikilla talosumetsissä tehtävillä toimilla on vaikutusta poronhoitoon koska porot laiduntavat metsissä pääsääntöisesti vapaina. Myös porojen laidunnus vaikuttaa metsätalouteen, mutta vaikutukset eivät ole kovin suuria. Elinkeinojen negatiiviset vaikutukset toisiinsa voidaan minimoida hyvällä yhteistyöllä.

  Kuva: Mika Rantaharju

  Porotalous voidaan huomioida metsänkäsittelyssä muun muassa siten, että poroille tärkeät luppometsät pyritään käsittelemään kevättalvella. Tarvittaessa laidunalueiden hakkuita voidaan myös siirtää. Hyvillä jäkälämailla vältetään kesäaikaista puunkorjuuta ja maankäsittely tehdään mahdollisimman kevein menetelmin.

   

  Lisätietoja:
  Metsäkeskus/poronhoito

  Muokattu 5.7.2016 13.53