Saha- ja puulevyteollisuus

  Sahateollisuus:

  Sahateollisuus tuottaa ja jatkojalostaa sahatavaraa esimerkiksi rakennus- ja puusepänteollisuuden tarpeisiin. Suomessa on suurten metsäyhtiöiden omistamia sahoja, sekä monen kokoisia yksityisiä, yleensä yrittäjäperheiden tai -sukujen omistamia sahoja. Suomen sahateollisuus on Euroopan mittakaavassa suurta ja se tuottaa 15 % Euroopan alueen sahatavarasta; noin 65 % Suomessa tuotetusta sahatavarasta menee vientiin. Nykyään sahateollisuudessa pyritään entistä pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin. Sahojen tuotteisiin kuuluvatkin enenevässä määrin erilaiset höylätavarat, sormijatketut tuotteet ja liimapuut.

  Erilaiset levyteollisuudenalat:

  Levyteollisuus tuottaa lastulevyä, vaneria ja kuitulevyä. Levyteollisuuden tuotteet valmistetaan pääsääntöisesti rakennus- ja huonekaluteollisuuden tarpeisiin ja pääosa tuotannosta kohdistuu vientiin.

  Lisätietoja:
  Wikipedia: Suomen sahateollisuus
  Metsäteollisuus: Saha- ja levyteollisuus

  Muokattu 5.7.2016 11.31