Taimikonhoito

  Taimikon varhaishoito tai varsinainen taimikonhoito ovat yleensä uudistamisen jälkeen seuraavana vuorossa oleva metsänhoidon toimenpide. Näitä töitä metsänomistajat voivat tehdä joko itse tai ostaa ne palveluina metsuriyrittäjiltä tai esimerkiksi Metsänhoitoyhdistykseltä.

  Taimikon varhaishoito

  Varhaishoito vaatii sitä enemmän huomiota mitä rehevämmällä kasvupaikalla ollaan. Nuoressa taimikossa tehdään varhaistaimikonhoitoa eli heinäntorjuntaa ja perkausta, jossa muutaman vuoden ikäisten kasvatettavien taimien ympäriltä poistetaan niiden kasvua haittaavaa heinäkasvustoa ja nopeakasvuisia lehtipuiden taimia. Tässä vaiheessa taimikko pyritään kuitenkin pitämään vielä hyvin tiheänä jotta kasvatettavista puista saataisiin mahdollisimman hyvälaatuisia.

  Taimikonhoito

  Varsinainen taimikonhoito toteutetaan nykyään pääsääntöisesti raivaussahaa käyttäen. Nykyisin myös metsäkoneella tehdään taimikonhoitoja sellaisissa tapauksissa joissa taimikonhoito on viivästynyt, sillä näiltä kohteilta saadaan kerättyä energiapuuta. 

  Havupuut:

  Havupuille taimikonhoito tehdään yleensä puuston ollessa 3-8 metrin pituista. Pääsääntönä on, että Pohjois-Suomessa taimikot hoidetaan hieman lyhempinä kuin Etelä-Suomessa.  Männyntaimikoissa kasvatettavia puita jätetään 1800 – 2500 tainta/ha ja kuusentaimikoissa puiden määrä pyritään rajaamaan 1400 – 1800 taimeen/ha.

  Lehtipuut:

  Lehtipuista yleisimmin kasvatettavan rauduskoivun taimikonhoidot tehdään puhtaissa koivikoissa yleensä noin 4-7 metrin pituudessa. Taimikonhoidon jälkeen koivikon tiheydeksi pyritään jättämään 1600 runkoa/ha. Muiden lehtipuiden kuten haavan kasvatus on yleensä hyvin intensiivistä ja puustoa hoidetaan taimikonhoidossa yleensä noin 1000 – 1400 runkoon/ha.

  Lisätietoja:
  Metsäkeskus: Nuoren metsän hoito

  Metsäkeskus: Näin saat hyvän tamikon -esite

  Metsänhoitoyhdistys: Taimikonhoito

  Muokattu 23.6.2016 8.48