Lepät

  Tervaleppä (Alnus glutinosa)

  Tervalepän tunnistaa parhaiten vastapuikeista, tylppäkärkisistä lehdistä. Sen levinneisyys Suomessa on keskittynyt Kokkolan eteläpuolelle, mutta sitä tavataan vielä huomattavasti pohjoisemmassakin. Tervalepän elinikä on n. 100- 120 vuotta. Tervaleppää voidaan kasvattaa esimerkiksi sekapuuna metsikössä, koska sen on havaittu lisäävän maan humus- ja typpivaroja.

  Kuva: Anne Annala

  Tervalepän puuaines teknisiltä ominaisuuksiltaan on valkoista, mutta se punertuu melko nopeasti vanhetessaan. Metsätaloudellisen käytön kannalta tervaleppä ei yllä koivun tasolle mm. kuidun saantoa ja massan lujuutta vertailtaessa. Muussa käytössä tervaleppä soveltuu mm. listojen ja huonekalujen valmistukseen, mutta se soveltuu kosteutta kestävänä puuna myös ulkorakentamiseen.

  Lisätietoa:
  Helsinginyliopisto: Virtuaaliarboretum/tervaleppä

  LuontoPortti: Tervaleppä

  Harmaaleppä (Alnus incana)

  Harmaalepän tunnistaa parhaiten kaksoissahalaitaisesta suippokärkisestä lehdestä ja käpymäisiksi muodostuneista emikukinnoista. Rakenteeltaan harmaaleppä on useimmiten mutkarunkoinen, ja kasvaa usein matalahkoissa, usean puun ryhmissä. Levinneisyysalue Suomessa kattaa lähes koko maan. Kasvupaikkansa suhteen harmaaleppä on varsin vaatelias. Se tulee tosin toimeen kuivilla, vähäravinteisilla ja varjoisilla paikoilla, mutta kehittyy parhaiten kalkkipitoisissa lehdoissa.

  Kuva: Veikko Pasma

  Harmaalepän tärkein metsänhoidollinen erityispiirre on sen kyky sitoa ilmakehän vapaata typpeä sen juurissa symbionttina elävän Frankia -sädesienibakteerin ansiosta. Harmaalepän karike on helposti hajoavaa, typpirikasta ja maan ominaisuuksia parantavaa. Sekapuuna harmaalepän onkin todettu lisäävän muiden puulajien kasvua.

  Harmaalepän metsätaloudellinen käyttö on vähäistä. Harmaalepän muu käyttö on kuitenkin hyvin monipuolista polttamisen lisäksi sitä käytetään muun muassa kalansavustamoiden polttopuuna, sorvituotteisiin ja huonekaluihin.

   

  Lisätietoa:
  Helsinginyliopisto: Virtuaaliarboretum/harmaaleppä

  LuontoPortti: Harmaaleppä

  Muokattu 12.7.2016 7.31