Työelämä ja koulutus

    Kuva: Petteri Nissinen

    Metsässä toimii suuri joukko eri alojen osaajia. Selkeimmin metsään liitetään metsäteollisuuden puuntarpeiden täyttämiseksi työskentelevät ihmiset, kuten metsäkoneenkuljettajat ja metsurit.  Lisäksi metsäala työllistää välillisesti esimerkiksi metalliteollisuudessa, jonka tuotannosta merkittävä osa on metsätalouden ja -teollisuuden koneiden ja laitteiden valmistusta. Alan vaikutus ulottuu vahvana myös uusiutuvan energian tuotantoon, kemianteollisuuteen ja kuljetusalalle.

    Metsäteollisuuden lisäksi toimeentuloa metsistä saavat luonnontuotealalla työskentevät kuten esimerkiksi tutkijat sekä luonnontuotteiden kerääjät ja jalostajat. Luonnontuotealan merkitys metsästä toimeentulonsa saavien keskuudessa kasvaa jatkuvasti.

    Muokattu 5.8.2013 12.52