Uudistus- eli päätehakkuu

  Metsää on aika-ajoin uudistettava jotta puuston kasvu pysyy mahdollisimman tehokkaana. Tällöin metsässä suoritetaan uudistus- eli päätehakkuu. Metsän uudistuskypsyyden määrittämisessä käytetään pääsääntöisesti kahta mittaria eli puuston ikää tai sen järeyttä.

  Kuva: Mika Rantaharju

  Uudistukseen liittyvät suositukset vaihtelevat puulajin sekä kasvupaikkatyypin mukaan. Ennen hakkuuta on syytä määrittää sopivin puulaji jolle uudistusala voidaan uudistaa; tämä on tärkeää jotta voidaan valita oikea päätehakkuun tapa. Kasvupaikan ja tulevan puulajin mukaan voidaan valita joko avohakkuu, siemenpuuhakkuu tai suojuspuuhakkuu.

  Avohakkuu tarkoittaa että kuviolta kaadetaan kaikki puut, lukuun ottamatta säästöpuuryhmiä, ja kuljetetaan tien laitaan odottamaan jatkokuljetusta. Siemenpuuhakkuussa kuviolle jätetään hyvälaatuisia siemenpuita 50-150 kpl/ha suorittamaan luontaista uudistumista. Suojuspuuhakuita tehdään vain kuusikoille. Suojuspuuhakkuissa kuviolle jätetään 100-300 puuta hehtaarille suojaamaan kuusen taimia.

   

   

  Lisätietoa:

  Metsäkeskus: Päätehakkuu

  Muokattu 7.7.2016 11.32