Versosurma

    Versosurma, Gremmeniella abietina on aiheuttanut vakavia epidemioita pääasiassa männyn taimikoissa ja nuorissa kasvatusmänniköissä, harvemmin kuusikoissa. Versosurmaa esiintyy kaikenikäisissä männyissä ja se on jokavuotinen haitta taimitarhoilla. Puiden kuoleminen ja latvuston supistuminen alhaalta päin aiheuttavat metsikössä pitkäaikaista vajaatuottoisuutta. Toistuvat lievät tartunnat aiheuttavat koroja männyn runkoon sekä aiheuttavat latvanvaihtoja. Taimitarhoilla versosurmaa torjutaan sienitautiaineilla.

    Metsissä ei ole käytössä taudinaiheuttajaan suoraan kohdistuvaa torjuntakeinoa. Sairaat puut kannattaa poistaa ja muistaa harventaa metsiköt ennen kasvuston sulkeutumista. Tuhojen välttämiseksi männyn viljelyaineistoa tai taimia ei saa siirtää etelästä pohjoiseen sataa kilometriä kauempaa. On vältettävä männyn viljelyä liian reheville kasvupaikoille. Mänty altistuu versosurmalle kylminä ja sateisina kasvukausina sekä hallanaroissa kasvupaikoissa, joissa olisi suotavaa kasvattaa muita puulajeja.

    Versosurma vaivasi Suomessa laajamittaisesti mäntymetsiä 1980-luvulla. Kesällä 2016 versosurma vaivasi myös Suomen mäntymetsiä, mutta ei yhtä pahasti kuin 1980-luvulla. 

    Muokattu 19.7.2016 13.35